ผู้ก่อตั้งโรงเรียน


หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา - ผู้ก่อตั้งโรงเรียน

   

นอ.บริบูรณ์ เปียทอง

นางฉลวย เปียทอง

ปี 2500

       นาวาอากาศเอกบริบูรณ์ และ นางฉลวย เปียทอง ได้ก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลบริบูรณ์ศิลป์ขึ้นที่เขตดอนเมือง ด้วยท่านทั้งสองได้ตั้งปณิธาน ด้วยจิตที่มุ่งมั่นจะช่วยรัฐพัฒนาเยาวชน ของชาติให้เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังพัฒนาชาติต่อไปในอนาคตอย่างไม่หยุดยั้ง
 

ปี 2502

       ได้ก่อตั้งโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ศึกษาเพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน  ตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ม.3
 

ปี 2521

       กระทรวงศึกษาธิการได้รับรองวิทยะฐานะของโรงเรียนเทียบ เท่าโรงเรียนรัฐบาล ทำให้ท่านผู้ก่อตั้งมีกำลังใจพัฒนาสถาน ศึกษา และบุคลากรให้ดี มีคุณภาพ ยิ่งขึ้น
 

ปี 2543

       ก่อตั้งโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต เลขที่ 93 ถนน รังสิต-คูคต ต. ประชาธิปัตย์ อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี บริเวณสะพานแดง คลองหนึ่ง เปิดรับเลี้ยงเด็กอ่อนตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 2 ปี และระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 3 บริหารงานโดย นางธนพร ศรีมาทา